تماس با ما

در تماس باشید

ارتباط با ما

کد پستی:۵۷۱۳۶۸۵۷۹۸

آدرس دفتر مرکزی : آذر بایجان غربی ارومیه خیابان استادان 14 متری اول پلاک 5
کد پستی : 5715853113
آدرس پخش و توضیع کالا : آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان باکری مجتمع موبایل خلیلی
کد پستی : ۵۷۱۳۶۸۵۷۹۸
044-33444444
info@eliskala.com Eliskalaa@gmail.com